Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български

veshtno pravo

Вещно право (имотни сделки, делби)

Услугите на Адвокатска кантора Ирена Георгиева в тази сфера включват:

  • юридически анализи и оценки на правния статус на недвижими имоти, включително извършване на пълна проверка на вещните права за наличие/липса на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
  • предоставяне на правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
  • предоставяне на правни съвети и изготвяне на договори за отдаване под наем на недвижими имоти;
  • участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и други изискуеми документи за извършване на разпоредителни сделки;
  • предоставяне на правни съвети и изготвяне на документация във връзка с учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;
  • подготвяне на договори за строителство;
  • оказване на съдействие при получаването на различни разрешения, свързани с вещните права и строителството;
  • предоставяне на правни консултации и представителство при делба - доброволна и по съдебен ред;
  • комплексни консултации, включващи и съвети за финансиране на проекти, свързани с придобиването и управлението на недвижими имоти.