Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български

semejno pravo

Семейно и наследствено право

В областта на семейното и наследственото право основните направления, в които Адвокатска кантора Ирена Георгиева предлага услуги са:

 • установяване на произход и оспорване на произход;
 • предоставяне на правни консултации относно предпоставките за осиновяване на дете и в хода на процедурата за осиновяване;
 • предоставяне на правно консултиране относно процедурата за осиновяване на дете от чужденци в България; 
 • представителство пред компетентните органи в хода на осиновяването;
 • предоставяне на правни консултации и представителство при производство за поставяне под пълно или ограничено запрещение; 
 • предоставяне на правни консултации и представителство при учредяване на настойничество или попечителство; 
 • предоставяне на правни консултации при възникване на задължение за предоставяне на издръжка;
 • представителство по дела за издръжка;
 • предоставяне на правни съвети за възможностите и ограниченията при сключване на брачен договор, изготвяне на брачни договори преди или след сключване на брака, промени на брачни договори;
 • предоставяне на правни консултации и представителство при развод по взаимно съгласие и развод по исков ред;
 • предоставяне на правни консултации и представителство при спорове за по-голям принос в придобитото по време на брака имущество, спорове за собственост върху закупено по време на брака имущество с лични средства и без приноса на другия съпруг, спорове относно упражняване на родителски права и искове за лишаване от родителски права;
 • предоставяне на правни консултации и представителство за приемане и отказ от наследство;
 • предоставяне на правни консултации и представителство при възстановяване на запазена част от наследство, нарушена от завещания или дарения;
 • предоставяне на правни консултации при изготвяне на саморъчни и нотариални завещания;
 • предоставяне на правни консултации при промяна и отменяне на завещание от наследодател;
 • оспорване на завещания от наследници със запазена част;
 • предоставяне на правни консултации при процедури по извършване на делба;
 • изготвяне на договор за доброволна делба;
 • предоставяне на правни консултации и представителство при извършване на съдебна делба.