Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български

targovsko pravo

Търговско (дружествено) право

  Дейността на Адвокатска кантора Ирена Георгиева в областта на търговското право включва:
  • учредяване на всички видове търговски дружества и обединения, в т.ч. клонове и представителства на чуждестранни юридически лица;
  • регистрация на юридически лица с нестопанска цел, фондации, асоциации и др.;
  • преобразуване, прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
  • съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания;
  • изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на дружеството;
  • съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове,необходими за осъществяване на търговската дейност;
  • подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие и др.;
  • подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове в Търговския регистър, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества и др.;
  • представителство пред съответните държавни органи и институции.

Ние предоставяме съвети за цялостно и дългосрочно корпоративно планиране на новосъздадени и функциониращи дружества.

Предлагаме пълен набор от услуги, в т.ч. предварително проучване, правен анализ, преговори, изготвяне на правна документация, данъчни консултации и представителство при сключване на сделки.